مطالب توسط swamicoffee

ROASTED COFFEE DEFECTS

(سرسوزی) Tipping تیپینگ یا سرسوزی به قسمت های سوخته ای که معمولا روی نوک دانه های قهوه مطابق با عکس صورت میگیرد گفته میشود. برخی از دستگاه های رست هنگام حرارت دادن به دانه ها خیلی سریع عمل میکنند و در نتیجه باعث ایجاد علایم سوختگی جزیی در سر دانه ها میشوند. زیرا دانه نمیتواند […]